KERK OPEN

IEDERE DINSDAGMORGEN

9.00-12.00 UUR


     

JAARPROGRAMMA

2021-2022

PROTESTANTSE KERK

Jan Mahieustraat 21

8800 Roeselare


Eredienst

Iedere zondagmorgen

Aanvang: 10.00 uur



BIJBELLEESGROEP

    Voor iedereen die het Nederlands niet
als eigen moedertaal kent maar het beter wil leren verstaan en spreken  én meer vertrouwd wil raken met de Bijbel.

 



BIJBELSTUDIE

    In de Bijbelstudie wordt, in overleg met de deelnemers, een Bijbelboek of thema gekozen en verspreid over een aantal avonden gelezen en besproken.
Zo leren we de betekenis ervan –ook voor vandaag- beter verstaan.

Tijd: tweede woensdag van de maand, 19.30-20.00 uur

Leiding: ds. Gert-Jan Kroon (Menen)

Plaats: Protestantse kerk.


GEMEENTEZONDAGEN

Twee keer per jaar houden we een ‘gemeentezondag’. Na de eredienst volgt er tot ca. 14.30 uur een programma waaraan heel de gemeente (alle leeftijden) actief kan deelnemen.




TIENERCATECHESE

Voor alle tieners tussen 10 en 20 jaar is er catechese met de naam ‘Leer & Leef’.

Met behulp van verschillende werkvormen leren onze tieners wat het christelijk geloof inhoudt

en wat het betekent voor hun leven.

        
      



BELIJDENISCATECHESE

In de belijdeniscatechese staan de basics van het christelijk geloof centraal. Deelnemers worden aangemoedigd deze op persoonlijke manier te beantwoorden, en te belijden - in het dagelijkse leven, maar ook in het midden van de gemeente.

In overleg met de deelnemers worden tijd en plaats van de ontmoetingsmomenten bepaald.


Kinderoppas

Tijdens de eredienst op zondagmorgen mogen de kleintjes

met een gemeentelid naar de kinderruimte waar ze boekjes kunnen kijken en spelen.



Kinderkerk

Kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan halverwege de eredienst naar de kinderkerk. Daar horen ze een Bijbelverhaal dat ze bovendien op een creatieve manier bespreken en verwerken.

Er zijn ook zondagen waarop de kinderen in de kerk blijven. Ze krijgen dan een werkblad met vragen en opdrachten om tijdens de dienst in te vullen.

Karin Bakker leidt de kinderkerk.



Oecumenische ontmoetingen


Als (kleine) Protestantse kerk in Roeselare zoeken we het gesprek met andere christenen, vanuit de overtuiging dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is en Jezus Christus het Hoofd van de (wereldwijde) Kerk.

Enkele keren per jaar zijn er ontmoetingen, o.a. in de week van gebed voor de Eénheid, in januari. Nieuws over oecumenische ontmoetingen wordt vermeld in het Regionieuws en op de website van de kerk.



Bibliodrama

Oecumenische ontmoetingen krijgen ook gestalte in een serie Bibliodrama-avonden die worden georganiseerd in samenwerking met de Bremstruik.

Deze ontmoetingen gaan niet door in 2021-2022



OVERIGE ACTIVITEITEN

Regionale 50+ middagen

Op de laatste donderdag van de maand, behalve in juli en augustus, is er een gezellige middag voor 50-plussers. De middagen worden beurtelings gehouden in Menen, Ieper en Roeselare.

Informatie bij Jean Pierre en Jenny: 056 35 59 90.