KERK OPEN

IEDERE DINSDAGMORGEN

9.00-12.00 UUR


     

JAARPROGRAMMA

2018-2019

PROTESTANTSE KERK

Jan Mahieustraat 21

8800 Roeselare


Eredienst

Iedere zondagmorgen

Aanvang: 10.00 uurBIJBELLEESGROEP

    Voor iedereen die het Nederlands niet
als eigen moedertaal kent maar het beter wil leren verstaan en spreken én meer vertrouwd wil raken met de Bijbel.

Tijd: vrijdagavond 19.30-21.30 uur

Data: 07/09 – 21/09 – 05/10 – 19/10 – 02/11-

20/11 – 14/12 – 12/01 – 25/01 – 08/02 – 22/02 – 08/03 – 22/03 – 05/04 – 03/05 – 17/05 – 31/05 – 07/06 - 21/06.

Plaats: Protestantse kerk.
BIJBELSTUDIE

In de Bijbelstudie wordt, in overleg met de deelnemers, een Bijbelboek of thema gekozen en verspreid over een aantal avonden gelezen en zodanig besproken dat we de betekenis ervan –ook voor vandaag- beter gaan begrijpen.

Tijd: woensdagavond, 20.00-21.30 uur

Data: 12/09 – 10/10 – 14/11 – 12/12 – 09/01 – 13/02 – 13/03 – 10/04 – 08/05 – 12/06.

Plaats: Protestantse kerk.


GEMEENTEZONDAGEN

Vijf keer per jaar houden we een ‘gemeentezondag’. Na de eredienst volgt er tot ca. 14.30 uur een programma waaraan heel de gemeente (alle leeftijden) actief kan deelnemen.

Data gemeentezondagen: 21/10 – 09/12 -
20/01 – 17/03 – 19/05TIENERCATECHESE


Voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar is catechese met de naam ‘Leer & Leef’. Met behulp van verschillende werkvormen leren onze tieners wat het christelijk geloof inhoudt en wat het betekent voor hun leven.

Tijd: tweemaal per maand op vrijdagavond,

van 19.00 – 20.30 uur

Plaats: Adriaen Willaertstraat 12.


BELIJDENISCATECHESE

In de belijdeniscatechese staan de basics van het christelijk geloof centraal. Deelnemers worden aangemoedigd deze op persoonlijke manier te beantwoorden, en te belijden - in het dagelijkse leven, maar ook in het midden van de gemeente.

In overleg met de deelnemers worden tijd en plaats van de ontmoetingsmomenten bepaald.


Kinderoppas

Tijdens de eredienst op zondagmorgen mogen de kleintjes

met een gemeentelid naar de kinderruimte waar ze boekjes kunnen kijken en spelen.Kinderkerk

Kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan halverwege de eredienst naar de kinderkerk. Daar horen ze een Bijbelverhaal dat ze bovendien op een creatieve manier bespreken en verwerken.

Er zijn ook zondagen waarop de kinderen in de kerk blijven. Ze krijgen dan een werkblad met vragen en opdrachten om tijdens de dienst in te vullen.

Karin Bakker leidt de kinderkerk.


Kinder- en tienerclub

Kinderen en tieners tot 12 jaar zijn welkom op de club!

Een Bijbelverhaal of Bijbels thema staat centraal en alle kinderen worden er actief en creatief bij betrokken.

Tijd en plaats: Iedere eerste vrijdag 15.30 – 17.15 uur in de kerk.


Oecumenische ontmoetingen


Als (kleine) Protestantse kerk in Roeselare zoeken we het gesprek met andere christenen, vanuit de overtuiging dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is en Jezus Christus het Hoofd van de (wereldwijde) Kerk.

Enkele keren per jaar zijn er ontmoetingen, o.a. in de week van gebed voor de Eénheid, in januari. Nieuws over oecumenische ontmoetingen wordt vermeld in het Regionieuws en op de website van de kerk.Bibliodrama

Oecumenische ontmoetingen krijgen ook gestalte in een serie Bibliodrama-avonden die worden georganiseerd in samenwerking met de Bremstruik.

Data: 20/09 – 08/11 – 13/12 – 24/01 – 14/03

Plaats: De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36
Tijd: donderdagavond 19.30-21.45 uur
Kosten: 25 euro
Informatie en opgave bij:

  • Of: De Bremstruik – 051/200420 – info@debremstruik.be


Vrouwenontmoetingsmorgen

Iedere eerste vrijdag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur is de kerk open voor ontmoeting. Er is tijd voor een gezellige babbel, creatief bezig zijn of een themabespreking.


OVERIGE ACTIVITEITEN

Bidstond

Iedere tweede woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur bidstond in de kerk. We lezen dan een Bijbelgedeelte, danken God en bidden Hem vanwege noden in kerk en samenleving.


Regionale 50+ middagen

Op de laatste donderdag van de maand, behalve in juli en augustus, is er een gezellige middag voor 50-plussers. De middagen worden beurtelings gehouden in Menen, Ieper en Roeselare.

Informatie bij Jean Pierre en Jenny: 056 35 59 90.