De Protestantse kerk Roeselare is een open, veelkleurige gemeenschap,
geroepen tot geloof in de drieŽnige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Sinds oktober 2021 is, wegens emeritaat van de predikant, de gemeente vacant
en is ds. Jannica de Prenter, predikant te Brugge, benoemd als consulent.

Kerkenraad

Predikant: vacant

Consulent - predikant:
Ds. Jannica de Prenter, tel.:   050 35 50 84

Ouderlingen:
Dhr H. Houbrechts  (scriba)   056/72 66 71  
Dhr C. Feryn                          051/62 83 31
Mw L. Hahury                        051/72 35 35

Dhr M. Kargbo                       051/25 41 83


Diaken :
Dhr M. Stolz                           051/69 71 30