Preken van Martyn Flo

Hier bevinden zich de preken van Martyn Flo!
U kan een link met de relevante bijbeltekst aanklikken om een PDF-file te openen met de handgeschreven preek!

(om PDF-files te openen hebt U de Adobe Acrobat-reader nodig. Link naar het programma : https://get.adobe.com/reader/ )
Bij sommige preken is er reeds een tekst op een webpagina (in een tweede link).

Op donderdagavond 24 mei 2018 overleed Martyn Flo thuis in zijn vertrouwde omgeving op de leeftijd van 69 jaar. Het jaar daarvoor, op 3 december, leidde hij nog een eredienst in de kerk van Roeselare. Hij moest toen 's middags naar de kliniek waar hij de volgende dag zou worden geopereerd. Preekbeurten voor januari en februari zegde hij af en dan, zo hoopte hij, kan het misschien weer. In de maanden die volgden bleek die hoop plaats te moeten maken voor de hoop op het Leven hierna.
Martyn trouwde in 1975 met Marijke Defour. In hun 43 huwelijksjaren heeft hij veel voor haar en zijn kinderen mogen betekenen en omgekeerd, zij voor hem. Kenmerkend voor hem was het dat hij, alvorens te handelen, alles goed doordacht. Of dat nu de voorbereiding van een preek of ťťn of andere technische klus was, bij hem was het : 'denkt aleer gij doende zijt en doende denkt dan nog'.
Naast zijn werk bij Mewaf besloot hij theologische cursussen te gaan volgen. Hierdoor kreeg hij preekbevoegdheid binnen de VPKB. In de loop der jaren trad hij vele malen als gastprediker op. Hij zette zich bovendien in als ouderling, eerst in Wevelgem, later in Roeselare. Martyn droeg graag een stukje verantwoordelijkheid mee in de gemeente en had een warm hart voor mensen. Van fotograferen maakte hij zijn hobby en graag trok hij wandelend met zijn camera de natuur in.
Nog zo graag had hij verder gewild samen met zijn geliefden, verder ook met zijn roeping om het Woord te verkondigen, maar zienderogen verloor hij aan krachten. Toch was hij niet moedeloos, zijn geloof gaf hem uitzicht en zekerheid, die hij in vier woorden uitdrukte : 'in Zijn handen veilig'. Verbonden aan die woorden stond Psalm 63 vers 9 op de rouwkaart : 'Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel, Uw rechterhand houdt mij vast'. Woorden die ook klonken op 2 juni, de dag van de begrafenis, in de overvolle Protestantse kerk in Roeselare.Oude Testament.

Ruth 1 : Ruth.
Ruth 2 : Ruth.  /  Webpagina
1 Koningen 16 : 29 - 17 : 6 : De muren van Jericho.
1 Koningen 17 : Elia.
1 Koningen 17 : Elia en de weduwe te Sarpath.
1 Koningen 19 : 9 - 18 : Roeping en bemoediging van Elia.
Jesaja 2 : 1 - 5 : Het komende vrederijk.
Jesaja 8 : 23 - 9 : 6 : Kerst.
Jesaja 40 : 1 - 11 : Advent : God belooft.
Jesaja 40 : 3 - 5 : De Here spreekt en belooft.
Jesaja 43 : 9 - 21 : Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde...
Jesaja 45 : 14 - 19 : God is het, Die draagt.
Jesaja 55 : Uitnodiging tot het heil des Heren.
Jeremia 40 : 7 - 41 : 3 : Jeremia.
Amos 7 : 10 - 17 : Amos, de 'kleine' profeet.
Jona 1 : Jona.
Zacharia 3 : 1 - 10 : Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?...  /  Webpagina
Zacharia 5 : 5 - 11 : God geeft het niet op met de mensen.


Nieuwe Testament.

MattheŁs 2 : 1 - 12 : De wijzen uit het Oosten.
MattheŁs 2 : 13 - 23 : De vlucht naar Egypte.
MattheŁs 4 : 1 - 11 : De verzoeking in de woestijn.
MattheŁs 5 : 1 - 12 : Blijdschap - Bezorgdheid.
MattheŁs 5 : 1 - 12 : De zaligsprekingen.
MattheŁs 5 : 13 - 16 : Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld.
MattheŁs 5 : 17 - 20 : Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
MattheŁs 5 : 17 - 20 : Niet ontbinden, maar vervullen.
MattheŁs 5 : 17 - 48 : Gij dan zult volmaakt zijn.
MattheŁs 6 : 25 - 34 : Aanziet de vogelen des hemels.
MattheŁs 7 : 1 - 6 : Oordeelt niet.
MattheŁs 7 : 7 - 12 : Het "gebed".
MattheŁs 7 : 13 - 23 : Wacht u voor valse profeten...
MattheŁs 11 : 2 - 15 : Gevangenschap Johannes de Doper.
MattheŁs 11 : 25 - 30 : Het lijden van de Heer.
MattheŁs 11 : 25 - 30 : Twee wegen - de heilsgeschiedenis - het kruis.
MattheŁs 18 : 21 - 35 : Vergeven - vergevensgezindheid.  /  Webpagina
MattheŁs 22 : 34 - 40 : Nieuwjaar.
Markus 2 : 1 - 12 : Verlamming.
Markus 6 : 30 - 34 : De Goede Herder.  /  Webpagina
Markus 6 : 30 - 34 : De Goede Herder/Getsťmanť.  /  Webpagina
Markus 10 : 13 - 16 : Laat de kinderen tot mij komen(PDF).  /  Webpagina
Markus 15 : 6 - 15 : Jezus of Barabbas.
Lukas 2 : 1 - 20 : Kerstmis.
Lukas 2 : 21 - 39 : Advent van het heil.
Lukas 2 : 21 - 39 : Advent - Heilsadvent.
Lukas 3 : 1 - 20 : Wat moeten wij dan doen?
Lukas 4 : 14 - 30 : Jezus in de synagoge te Nazareth.
Lukas 4 : 14 - 30 : Vriendschap.
Lukas 5 : 1 - 11 : Vissers van mensen.
Lukas 10 : 38 - 42 : De Heer is mijn Herder.
Lukas 10 : 38 - 42 : Hij doet mij neerliggen in grazige weiden...
Lukas 12 : 49 - 59 : Vuur ben ik komen werpen op aarde...
Lukas 13 : 22 - 30 : Gods plannen gaan verder dan wij denken of beseffen.
Lukas 13 : 22 - 30 : Wie behouden worden.  /  Webpagina
Lukas 14 : 15 - 24 : Bruiloft - Wie uitnodigen - Verontschuldigingen.
Lukas 15 : 11 - 30 : De Vader en de twee zonen.
Lukas 15 : 11 - 30 : De "verloren" zoon.
Lukas 17 : 1 - 6 : Geloof als een mosterdzaad.
Lukas 18 : 1 - 8 : De onbillijke rechter.  /  Webpagina
Lukas 23 : 32 - 43 : Met twee moordenaars gekruisigd.
Lukas 24 : 36 - 53 : Pasen.
Lukas 24 : 36 - 53 : Pasen.
Johannes 3 : 14 - 17 : De koperen slang.
Johannes 4 : 43 - 54 : De zoon van de hoveling.
Johannes 5 : 1 - 18 : De verlamde te Bethesda, of : Wilt gij gezond worden?
Johannes 9 : De blindgeborene.
Johannes 11 : 55 - 12 : 13 : De zalving te BetaniŽ.
Johannes 14 : 15 - 31 : Vrede.
Johannes 21 : 15 - 23 : Pasen : Petrus in ere hersteld.
Handelingen 1 : 1 - 11 : Hemelvaart/Pinksteren Filippus.
Handelingen 1 : 8 - 14 : Hemelvaart.
Handelingen 2 : 1 - 21 : Pinksteren.
Handelingen 2 : 1 - 21 : Pinksteren (2).
Handelingen 2 : 1 - 21 : Pinksteren (3).
Handelingen 11 : 1 - 18 : Handelingen.
1 KorinthiŽrs 12 : 1 - 31 : Allen leden van ťťn lichaam.
Galaten 5 : 1 - 15 : Vrijheid in Christus, besnijdenis, de gemeente.  /  Webpagina
Galaten 5 : 1 - 15 : Verschillend en toch uniek.
EfeziŽrs 6 : 10 - 20 : En bidt daarbij met aanhoudend bidden.
EfeziŽrs 6 : 10 - 20 : Gebedssamenkomsten.
1 Petrus 1 : 3 - 12 : Petrus.
1 Petrus 4 : 7 - 19 : Het einde aller dingen is nabijgekomen.
Judas 3 - 7, 11 - 23 : Brief van Judas.
Openbaring 2 : 1 - 7 : Openbaring / Efeze.  /  Webpagina
Openbaring 2 : 8 - 11 : Openbaring / Smyrna.  /  Webpagina
Openbaring 2 : 12 - 17 : Brief aan Pergamum.  /  Webpagina
Openbaring 2 : 18 - 29 : Thyatira.  /  Webpagina
Openbaring 3 : 1 - 6 : Brief aan Sardes.  /  Webpagina
Openbaring 3 : 7 - 13 : Filadelfia.  /  Webpagina
Openbaring 3 : 14 - 22 : Laodicea.  /  Webpagina